About

Een leraar in martial arts heeft me eens gezegd: “Als je niet dieper kan, dan moet je dieper gaan!” Dat klinkt paradoxaal, maar het is voor mij een erg mooi les geweest. Het begint met taal, maar het brengt je er toe goed na te denken over waar je mee bezig bent: als je denkt dat je niet dieper kunt, moet je op jezelf terugvallen.
Op hetzelfde moment, lopen wij de trap in het Museum op. Ik vertel Armand hoe die trap verschilt van de trappen in tempels in Azië. Die zijn met smallere treden en hogere tussenruimten.
Dan voel je je beter, als je klimt tot hemelse hoogten! Dan moet je je daar als mens bovenmatig voor inspannen!
Dit is een nog sterker effect, als je beseft dat de gemiddelde Aziaat kleiner is dan wij dat zijn.
Misschien moeten het ook zulke smalle, hoge treden zijn, als je Armands tocht in het diepe maakt.

A teacher in martial arts once told me: “If you can not go deeper, you have to go deeper!” That sounds paradoxical, but it has been a beuatiful lesson for me. It starts with language, but it brings you to think about what you are doing: if you think you cannot go deeper, you have to fall back on yourself.
At the same time, we walk up the stairs of the Museum. I´m telling Armand how that staircase differs from the stairs of temples in Asia. They are with narrower steps and higher gaps.
It makes you feel better, when you climb to heavenly heights! Then you must exert excessive effort! This is an even stronger effect, if you realize that the average Asian is smaller than we are.
Maybe it should be such narrow, high steps if you make Armand´s journey into depth.

(From: An introduction to the work of Armand Wachelder by Dick Gebuys, 2017)

Armand Wachelder

Debuteerde in 1995 met een graffiti – expositie in het Tulip Inn hotel in Heerlen. Studeerde vervolgens aan de academies van Maastricht, Utrecht en Berlijn. Was tussen 2008 en 2012 lid van het internationale bestuur van Caretakers of the Environment International (CEI). Woont en werkt in Brussel, België.

Armand Wachelder

Started out in 1995 with a graffiti-exhibition in the Tulip Inn hotel in Heerlen. Following studies at the academies of Maastricht, Utrecht and Berlin. Was a member of the international board of Caretakers of the Environment International (CEI) between 2008 and 2012. Lives and works in Brussels, Belgium.